Søndre Sjøbod

SØNDRE OG NORDRE SJØBOD ble reist i 1830 etter bybrannen i Halden i 1826. Det minner oss om at Halden en gang var en betydelig sjøfarts- og handelsby. Omkring år 1800 var det 30 sjøboder i byen.

At det har stått sjøboder på denne plass langt tidligere kan vi se på eldre malerier fra 1700-tallet, men de mange brannene som byen har vært hjemsøkt av, har lagt disse i aske. I 1910 overtok Fredrikshald Dampskipsselskap sjøbodene og ble i byen mest kjent under navnet "Lekterbrygga".


Dampskipsselskapet ble oppløst i 1963. I oktober 1977 ble det vedtatt at sjøbodene skulle rives, og en bevaringsstrid om sjøbodene var i gang. Saken vekket etter hvert nasjonal interesse og ble også tatt opp i regjeringen. Den endelige stadfesting skjedde i desember 1978. Den antikvariske nemden fremmet forslag om fredning av sjøbodene, og slik ble det.