Søndre Sjøbod

SØNDRE OG NORDRE SJØBOD ble reist i 1830 etter bybrannen i Halden i 1826. De minner om at Halden en gang var en betydelig sjøfarts- og handelsby og i omkring 1800 var det 30 sjøboder i byen.

At det har stått sjøboder på denne plass langt tidligere kan vi se på eldre malerier fra 1700-tallet, men de mange branner byen har vært hjemsøkt av har lagt disse i aske. I 1910 overtok Fredrikshalds Dampskipsselskap sjøbodene og ble i byen mest kjent under navnet Lekterbrygga.

 

Dampskipsselskapet ble oppløst i 1963. I oktober 1977 ble det vedtatt at sjøbodene skulle rives, og en bevaringsstrid om sjøbodene var i gang. Saken vekket etthvert nasjonal interesse og ble også tatt opp i regjeringen. Den endelige stadfesting skjedde i desember 1978, og restaureringsarbeide ble så satt i gang.